Banka Müdürü

Görev yaptığı bankada bulunan birimlerin, düzenli, uyumlu ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlayan kişiye banka müdürü denir. Bankanın işleyişi ve personeli kontrol etmekle sorumludur.

Bankanın herhangi bir şubesinde, bünyesi altında çalıştırdığı personeller ile birlikte, paranın korunması, paranın döviz değişimleri, kredi verme ve paranın ticareti konusunda birçok prosedürleri yürütmektedir. Banka müdürü, bir bankanın üst düzey rütbelerinden bir tanesidir. Bankada bulunan bütün işlerden ve personellerden sorumlu olduğu gibi aynı zamanda banka müşterilerinin aldığı ya da alacağı hizmetlerden de soruludur.

Banka müşterileri banka ve para işlemlerini yaparken vadesiz ya da vadeli mevduat hesaplarında yer alan paraları korumakla yükümlü olan banka müdürü, paraların yatırılması ve çekilmesi gibi işlemlerden de sorumludur. Bu işlemler banka çalışanları tarafından fakat banka müdürünün sorumluluğu altında yapılmaktadır.

Müşteriler banka işlemlerini gerçekleştirirken kredi almak para yatırmak vs gibi işlemler gerçekleştirilirken banka müdürü imzası olmadan ya da onayı olmadan işlem yapılamamaktadır. Banka müdürü tüm bu işlemlerin yanı sıra banka refahı, yönetimi, gişe elemanlarından veznedara, muhasebecilerden diğer çalışanlara kadar tüm işlem ve çalışanlardan sorumludur.

Banka Müdürü Nasıl Olunur?

Banka müdürü olmak isteyen kişilerin ilk olarak üniversitelerin 2 yıllık eğitim veren Ekonometri, İşletme ya da Bankacılık ön lisans bölümlerinden ya da üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde yer alan Bankacılık, Maliye, İşletme gibi bölümlerinden mezun olması gerekmektedir.

Eğitimini başarılı bir şekilde tamamlayan kişilerin banka müdürü olabilmek için belli bir tecrübeye sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle öncelikle bankacılık mesleğinde giriş yapması gerekmektedir. Bankaya gişe görevlisi olarak başlamak biraz uzun bir süreç gerektirebilir. Fakat müfettiş yardımcısı olarak göreve başlayan kişiler banka da zamanla banka müdürü statüsüne yükselebilmektedir.

Banka Müdürünün Görev Sorumlulukları Nelerdir?

Para ticareti, para değişimi ve kredi verme gibi işlemleri yürüten banka müdürlerinin görevlerini şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Bankadaki mali mevzuatın uygulanmasına yönelik değişiklikleri takip etmek
  • Görev yaptığı birimde bulunan hizmetlerin verimli, etkili ve süratli bir şekilde sunulmasını sağlamak
  • Harcama birimleri arasında koordinasyonu sağlamak
  • Harcama birimlerini, personeli ve daire başkanını bilgilendirmek
  • Diğer banka idareleri nezdinde bulunan mali iş ve işlemleri yapmak
  • Mali yönetim ve kontrol ile denetim konularında bilgi ve dokümantasyonu sağlamak
  • Mali konulardaki düzenlemeler ile ilgili gerektiğinde idarelerin görüşünü almak
  • Harcama birimlerini ve mali mevzuatta meydana gelen değişiklikleri ile ilgili birimlere bilgi vermek
  • Yapılacak uygulamaya açıklık getiren, bilgilendirici metin ve sunum hazırlamak
  • Kendi görev alanı içinde ve diğer şubelerle sözlü ve yazılı bilgi aktarımı yapmak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir