Bakım Onarım Mühendisi

Mühendislik ekipman ya da tesislerinin planlı bir şekilde bakım ve onarımını gerçekleştirmekle sorumlu olan mühendislere Bakım Onarım Mühendisi denir. Mekanik sistemlerin çalışabilirliğinin kontrol edilmesi, bakımının yapılması ve bakım süresinin minimize edilmesi için gerekli tasarım, geliştirme, seçim ve lojistik destek planlarını düzenler.

Bakım Onarım Mühendisi Nasıl Olunur?

Bakım Onarım Mühendisi olmak isteyen kişilerin üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği gibi bölümlerinden mezun olması gerekmektedir.

Bunun için ilk olarak lise ya da dengi bir okuldan mezun olması, ardından ise üniversite sınavına girmesi ve sınavın sayısal alanından yeterli puanı alması gerekmektedir. Üniversite sınavından yeterli puanı alan adaylar üniversitelerin ilgili bölümleri için tercih yapar ve tercih sonuçlarının açıklanması ile birlikte tercih ettiği üniversitenin ilgili bölümüne yerleştirilir.

Eğitimini başarılı bir şekilde tamamlayan adaylar mühendislik diplomasına sahip olur. Fakat bu başarılı bir inşaat mühendisi olmak için yeterli değildir.  Eğitim süresi boyunca da ilgili mühendislik dalı ile ilgili sürekli projeler geliştirilmesi başarıya yardımcı olur.

Üniversitelerin 4 yıllık mühendislik fakültelerine yerleşemeyen adaylar üniversitelerin ilgili 2 yıllık ön lisans bölümlerinden Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile 4 yıllık mühendislik fakültelerine geçiş yapabilmektedir.

Bakım Onarım Mühendisinin Sorumlulukları Nelerdir?

Otomotiv, tekstil, enerji gibi birçok sektörde çalışmakta olan bakım onarım mühendisinin görevlerini şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Üretim devamlılığını sağlamak için fabrikadan gelen arıza taleplerini işin önem sırasına göre sınıflandırmak
 • İş verimini artırmak için mevcut makineleri geliştirmek
 • Bakım ekiplerinin arıza mahalline gönderilmesini sağlamak
 • Fabrika için gerekli olabilecek yeni makineleri ilgili birimlerden talep etmek
 • Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek fabrikadaki aparatlara uygulanması ile ilgili çalışmalar yapmak
 • Makine ve parçalar ile ilgili kontrolleri gerçekleştirmek
 • Tesislerde ortaya çıkan sorunlarla ilgili çözüm yaratmak
 • Ekipmanı kalibre etmek
 • Malzeme ve ekipmanların tespitini ve stok kontrolünü yapmak ya da yaptırmak
 • Makine parçalarını yağlamak ve temizlemek
 • Satın alınacak malzeme ve ekipmanların teknik şartnamelerini hazırlayarak, ihale açmak ve satın alma komisyonunda teklifleri değerlendirmek
 • Parçaların revizyon ve değişimini yapmak
 • Firma sağlık ve güvenlik protokollerine uygun çalışmak
 • Kalite denetimlerini yürütmek
 • Bakım strateji, prosedür ve yöntemleri tasarlamak
 • Arıza kaynaklarını teşhis etmek, yeni parça monte etmek ve ekipmanın doğru şekilde çalıştığından emin olmak
 • Rutin bakım işlerini yürütmek ve ekipman hatalarını onarmak
 • Bakım raporlarını tutmak ve makine üzerinde yürütülen tüm onarım işlerini kayıt altına almak

Bakım Onarım Mühendisinin Nitelikleri Nelerdir?

Mühendislik ekipman ya da tesislerinin bakım ve onarım işlerinden sorumlu Bakım Onarım Mühendisinin sahip olması gereken nitelikleri şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Temel mühendislik çizim ve ilkeleri bilgisine sahip olmak
 • Renk körlüğü dahil olmak üzere herhangi bir göz kusuru bulunmamak
 • Bütçe yönetme, tedarikçilerle bağlantı kurma gibi organizasyonel görevleri gerçekleştirebilmek
 • Ekip yönetim ve motivasyonunu sağlayabilecek liderlik özelliğine sahip olmak
 • Acil durumlarda sakin kalıp etkili karar verebilmek
 • Her seviyedeki çalışan ile iletişim kurabilmek
 • Çoklu iş görevlerini önceliklendirebilmek
 • Zaman yönetimi gerçekleştirebilmek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir