B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak için eğitim alan kişilere iş sağlığı güvenliği uzmanı denir. Az tehlikeli ya da tehlikeli iş yerlerinin güvenlik prosedürlerine uygunluğunu denetlemekle sorumlu kişilere ise B sınıfı iş güvenliği uzmanı denir.

Nasıl B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Olunur?

B sınıfı iş güvenliği uzmanı olmak isteyen kişilerin üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren mimarlık, mühendislik fakültelerinden, fizik, kimya bölümlerinden ya da üniversitelerin 2 yıllık eğitim veren İş Sağlığı ve Güvenliği ön lisans programlarından mezun olması ya da teknik eleman olması gerekmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği dışındaki bölümlerden mezun olan kişilerin İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi alması gerekir. İş güvenliği uzmanı eğitimi 180 saat uygulamalı, 40 saat teorik eğitim süresinden oluşmaktadır. İş sağlığı güvenliği uzmanlarının çalıştıkları yerlere ve tecrübelerine göre sınıflandırılmaktadır.

İş yerleri; çok tehlikeli işyeri, tehlikeli işyeri, az tehlikeli iş yeri olarak sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırılmalara göre de A, B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanı dalları bulunmaktadır. B sınıfı iş güvenliği uzmanı olmak isteyen kişilerin ise C sınıfı iş güvenliği uzmanı belgesine sahip olması ve bu belge ile 3 yıl görev yapmış olması gerekmektedir.

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanının Sorumlulukları Nelerdir?

Az tehlikeli ya da tehlikeli iş yerlerinin güvenliğinden sorumlu B sınıfı iş güvenliği uzmanının görevlerini şu şekilde sıralayabiliriz;

 • İşçi sağlığı ya da güvenliğine karşı tehdit oluşturabilecek faaliyetleri askıya almak
 • İş yeri risk değerlendirmesi yapmak ve koruyucu tedbirler alınması konusunda işverene öneride bulunmak
 • İş yeri ortamlarını, ekipmanlarını ya da uygulamalarını inceleyerek güvenlik
 • Çalışma ortamının gözetimini yapmak
 • Periyodik olarak sağlık ve güvenlik kontrollerini gerçekleştirmek
 • İş yerinde hayati tehlike oluşturabilecek bir durum meydana gelmesi halinde iş yeri faaliyetlerini durdurmak
 • Meslek hastalıkları ve iş kazaları hakkında iş yeri çalışanlarına eğitim vermek
 • Gerçekleşen iş kazalarının sebeplerine yönelik analiz yaparak, yeni kazaları önlemek
 • İş yeri hekimi ile birlikte yıllık rapor hazırlamak
 • Güvenlik önlemleri alınmadığı takdirde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bilgilendirmede bulunmak
 • Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı tesis edilmesini sağlamak
 • İlgili mevzuatta meydana gelen değişiklikleri takip etmek

İşverenlerin B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanında Aradığı Nitelikler Nelerdir?

B sınıfı iş güvenliği uzmanının sahip olması gereken nitelikleri şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Problemlere etkili çözümler üretebilmek
 • Çoklu iş tanımlarını önceliklendirebilmek
 • Ekip çalışmasına uyum sağlamak
 • Detay odaklı çalışmak
 • Stresli durumlar karşısında sakin kalabilmek
 • MS Office programları konusunda bilgi sahibi olmak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir