Avukat

İlk olarak avukatlık mesleğinin kökenini oluşturan hukuk ve adalet kavramlarına değinecek olursak. Türk Dil Kurumunda yer alan tanıma göre Hukuk; Toplumun düzenini, devletin yaptırım gücünü belirleyen ve kişilerin illegal eylemlerinde uygulanan müeyyidelerin adaletini sağlayan yasalar bütünüdür.”

Avukatlığın temelinde yatan Adalet tanımını ise şu şekilde yapabiliriz. Hakkın gözetilmesi ve hukukun yerine getirilmesi anlamına gelmektedir.

Avukatlık tanımını yapacak olursak; yargı önünde toplumu oluşturan özel ya da tüzel kişiler ve bu kişilerin oluşturduğu topluluklar arasındaki adaleti sağlamak amacı ile haklarını savunan yol gösterici nitelik taşıyan hukukçulardır.

Avukatlık unvanına sahip olmak için üniversitelerin hukuk fakültesi bölümünden mezun olmuş, avukatlık stajını tamamlamış ve yasaların gerektirdiği avukatlık koşullarını taşımak gerekir. Latince kökenli Avukatlık teriminin anlamı, savunucu demektir.

Avukatlar müvekkillerinin hakkını savunmanın yanı sıra, mahkeme süreci boyunca hukuk danışmanlığı, hakemlik ve arabuluculuk görevlerini de yapmaktadırlar.

Avukat Nasıl Olunur?

Avukat olmak için diğer saygın meslek türlerinde olduğu gibi ilkokul, ortaokul ve lise eğitiminin başarılı bir şekilde tamamlanmış olması gerekiyor. Daha sonra ise üniversite sınavına girmek ve üniversite sınavının eşit ağırlık alanından hukuk fakültesi için yeterli puanın alınması gerekir.

Ardından ise tercih dönemi başlar ve öğrenci tercih döneminde okumak istediği üniversite için tercih yapar.

Açıklanan tercih sonuçlarında puanının yeterli olduğu üniversitenin hukuk fakültesinde öğrenci olmaya hak kazanır. Eğitim süresince birçok milletin hukuk tarihini görürler.

Üniversitelerin hukuk fakülteleri için yeterli puanı olmayan adaylar için bir diğer alternatif ise, üniversitelerin 2 yıllık adalet bölümünü tercih etmektir. 2 yıllık adalet bölümünden mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile 4 yıllık hukuk fakültesine geçiş yapabilmektedir.

Eğitim süresini başarılı bir şekilde tamamlayan hukuk fakültesi diplomasını almaya hak kazanırlar. Üniversitelerin en zorlu bölümlerinden biri hukuk fakültesidir.

4 yıllık hukuk fakültesini başarılı bir şekilde bitiren öğrencilerin avukatlık stajına başlaması gerekmektedir. Avukatlık stajı 1 yıl sürmektedir. Avukatlık stajını tamamlamamış ya da staj süresine devam eden kişi bu süreçte herhangi bir yerde çalışamaz.

Avukatlık stajını başarılı bir şekilde tamamlayan avukat adayları, avukatlık ruhsatını almak için Türkiye Barolar Birliği’ne stajının bittiğine dair başvuruda bulunur.

Uygun görülmesi halinde avukatlık ruhsatı alarak avukat unvanını alır. Avukatlar devlet kurumlarında ya da bağımsız bir şekilde mesleklerini yürütebilirler.

Avukatlık Stajı Nasıl Yapılır?

Üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olan öğrencilerin avukatlık görevine başlayabilmeleri için ilk olarak tamamlamaları gereken 1 yıllık zorunlu stajları bulunmaktadır.

Stajın ilk 6 ayı mahkemelerde diğer 6 ayı ise baro levhasına kayıtlı ve 5 yıllık avukatlık kıdemi olan bir avukatın yanında yapılmaktadır.

Eğitim süresinin başarılı ile tamamlanmış olması ve stajın başarılı bir şekilde yapılmış olunmasının yanı sıra; bir avukatın sistematik düşünme şekline sahip olması, problemlerin çözümünde etkin rol oynaması, analiz gücünün yüksek olması ve etkili konuşma kabiliyetine sahip olması gerekir.

Avukatlık Mesleğine Kabul Şartları Nelerdir?

Avukat olmak için yapılması gerekenler hukuk fakültesinden mezun olmak stajını başarılı bir şekilde tamamlamış olmak gerekir.

Bununla birlikte, Türkiye’de avukatlık görevini yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.

 • Kasten işlenen bir suçtan dolayı 2 yıldan fazla süre ile hapis cezası almış
 • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suç işlemiş
 • İhaleye fesat karıştırmış
 • Zimmet
 • İrtikâp
 • Rüşvet
 • Hırsızlık
 • Dolandırıcılık
 • Sahtecilik yapmış
 • Devletin güvenliğine karşı suç işlemiş
 • Güveni kötüye kullanmış
 • Hileli iflas göstermiş
 • Edimin ifasına fesat karıştırmış
 • Malvarlığı değerlerini aklamış ve kaçakçılık suçunu işlemiş olmak

Mesleğe kabulü engelleyen durumlardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir