Avukat Katibi

Avukatlar, konu ile ilgili yasa sebebiyle yanlarında kâtip çalıştırabilirler. Avukatın yanında görev yapan avukat kâtibi, avukatın almış olduğu davaları takip eden, icra dosyalarını yürüten, dava ile ilgili işlerle ilgilenmek için adliyeye giden, her türlü işlem için avukata yardımcı olan kişidir.

Avukat katibi yanında görev yaptığı avukatın sekreterlik, danışmanlık ve yardımcılık işlerini yürütmekle sorumludur. Kâtipler, avukatların iş yüklerini hafifletmektedir.

Avukat Kâtibi Nasıl Olunur?

Avukat kâtibi olmak isteyen kişilerin üniversitelerin Adalet Meslek Yüksek Okullarından mezun olması gerekmektedir. Ayrıca lise mezunu kişilerde bu görevi yapabilme imkanına sahiptir.

Avukat Kâtipleri avukatlık bürosunda, baroda, adliye teşkilatında, hukuk müşavirliğinde, özel işletmelerin hukuk servisi ve ayrıca icra takip servislerinde çalışma imkanına sahiptirler. Ayrıca hukuk öğrenimi gören öğrenciler de iş süreçlerini ve işleyişi öğrenmek ve takip etmek açısından öğrencilik sürecinde bu görevi yapabilirler.

Avukat Kâtibinin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Avukat kâtibinin görevlerini şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Avukatın duruşma programını takip etmek
 • Mahkemeye kitap, bildiri ve bornoz taşımak
 • Yasal ve içtihat maddelerini bulmak
 • Davaların dosyalanmasını ve takibini sağlamak, evrak düzenlemek
 • Acil belgeleri diğer odalara teslim etmek
 • Avukatlar için seyahat ve konaklama düzenlemeleri yapabilmek
 • Genel idari görevleri yapmak
 • Davayı görüşmek üzere avukat adına avukatın müvekkil ile görüşmesini ayarlamak
 • Bir vakanın zaman çizelgesini, hazırlık süresi, konferanslar ve mahkemede öngörülen gün sayısı gibi faktörleri dikkate alarak detaylı bir şekilde plan yapmak
 • Müvekkilin ilerleme avukatını bilgilendirmek ve gecikme durumunda, kararlaştırılan çalışma zaman çizelgesinin gerektiği gibi yeniden planlamak
 • Makbuz hazırlamak ve bunları imzalatmak
 • Telefon, mail, faks gibi iletişim trafiğini yönetmek
 • Mahkeme zamanlarının çatışmasını önlemek için her avukatın iş yükünü planlamak
 • Adliyeden gelen davalarla ilgili yazıları dosyalara aktarmak
 • Randevuları düzenlemek
 • Belirli hukuk alanlarına ve oda içindeki avukatların uzmanlıklarına bağlı kalmak
 • Kalite standartlarını karşılamak için ticari faaliyetler ve odaların idari sistemlerini çalıştırmak
 • Hesapları tutmak ve dava ücretlerinin tahsilini düzenlemek
 • Adliyeye giderek evrak işlerini yönetmek
 • Barodan kendisine verilmiş olan yetki belgesiyle adliyeden, icra dairelerinden evrakların kopyalarını almak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir