Astronotluk

Uzayda çalışmalar yapabilmek amacıyla uzaya çıkmış olan ya da uzaya çıkma çalışmalarına katılmak amacıyla eğitilmiş olan kişilere astronot denir. Bir diğer anlamıyla “Uzaya Çıkan Adam” denilmektedir. Astronotlar uzay çalışmalarının insanlı araştırma kısmında görev yapan uzmanlardır.

Astronotluk mesleğine sadece uzayda yerine getirmek üzere belli sorumluluklar yüklenmektedir. Ancak astronotun işlerinin azlığı kadar eğitiminin de az olduğu söylenemez. Astronotlar çok güçlü ve yorucu bir eğitimden geçmektedirler.

Uzay araştırmalarında başta ABD ve Rusya gibi ülkelerin gelmesiyle beraber dünyanın birçok farklı ülkesinde farklı şekilde uzay çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar beraberinde farklı türden eğitimler gerektirmektedir. Bu yüzden astronotluk eğitimi ülkeye ve çalışma alanına göre farklılık göstermektedir.

Astronotların Görevleri Nelerdir?

Uzay hakkında çalışmalar yaparak bilgi toplayan ve uzayı araştırmakla görevli uzmanlardır. Astronotların bir diğer görevi ise bilimsel araştırmalarla uzay şartlarını incelerler. Çok merak edilen ve üzerinde defalarca araştırma yapılan bir diğer konu olan uzayda hayat olup olmadığı konusunu incelerler.

Uzaydan ya da gittikleri gezegenlerden çeşitli örnekler bulup bunları bir araya getirirler. Buldukları örneklerden yola çıkarak insanlığa faydalı araştırmalar ve keşifler gerçekleştirmektedirler.

Astronotluk Eğitimi

Başta mühendislik eğitimi, fizik, kimya, biyoloji ve matematik gibi temel eğitimlerin şart olduğu bu meslek lisans olarak bilim teknolojileri bölümünü, yüksek lisans ve doktora eğitimini de gerektiren bir eğitim şartı koşmaktadır.

Astronotluk eğitiminin yanı sıra bir diğer gereklilik ise uzayda karşılaşılabilecek zorlu durumlara karşın fiziksel ve ruhsal olarak yeterli olma bu zorlu durumları aşabilme potansiyeline sahip olmaktır.

Astronotluk Eğitiminde NASA

NASA da eğitim alan kişiler eğitimlerinde ileri seviyede bir astronomi, fizik, matematik, jeoloji, meteoroloji, uzay mekiği kullanımı ve navigasyon sistemleri gibi dersler alarak tamamlarlar. NASA eğitiminde kişilerin ders seçme hakları yok.

T-38 jetlerini uçurmak içinde eğitim alan astronotlar uçuşu yapıp yapmama ya bakılmamaktadır hepsi bu eğitimi almak zorundadır. Kullanılması çok güç olan bu hava araçları 15.000 metre kadar bir büyüklüğe sahiptirler. Pilot olanlar ise ayda en az 15 saat gibi belirli bir saat uçmak zorundadırlar.

Ayrıca bu15 saatin yanı sıra Mekik Eğitim Aracı’nı indirmek için de ekstra 100 saat daha çalışmaları gerekmektedir. Pilot olmayanların dışında kalan ve eğitiminden de sorumlu oldukları T-38 ‘ile uçmak zorunda olan kişiler bulunmaktadır. Bu zorunlu uçuş ise ayda dört saat gibi kısa bir süre içermektedir.

Astronotların öncellikli eğitimlerinin başında da suda hayatta kalma eğitimi verilmektedir. Bu eğitim askeri eğitim gibi görülmektedir uçuştan önce verilen ve alınması zorunlu bir eğitimdir.

Bu suda hayatta kalma eğitiminin yanı sıra bir de uzayda olmadık bir durumla karşılaşma anında yıldızlara bakarak yön bulma ve meyvelerle hayatta kalmaya çalışmaları öğretilir ve doğada hayatta kalma eğitimi verilir. Birçok zorlu eğitimden sonra belli elemelerden sonra astronotluk unvanıyla artık uzay uçuşuna hazır olurlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir