Arkeolog

Arkeoloji bilim dalında eğitim almış kişilerdir. Uzman ve bilirkişi konumunda yer alan meslek gruplarından biridir. Arkeologlar insanın yaradılışından orta çağa kadar insana insanın yaşamına dair ne varsa, yapılan kazı çalışmalarına ve buluntulara göre bunları inceleyen ve geçmiş ile bağlantısını araştırıp koruyan kişilere arkeolog denir.

Arkeologların görevi oldukça zorlu ve zaman harcanması gereken bir meslek dalıdır. Bu nedenle bu görevi yapabilmek için bu işi severek yapmak gerekir. Özellikle tarih seven, doğa meraklısı, iyi gözlemci, sabırlı ve araştırmacı bir kimliğe sahip olmak bu mesleğin gereklerindendir.

Kısaca arkeolojinin de tanımından bahsedecek olursak arkeolojik yöntemler ile ortaya çıkarılan tarih, coğrafya, sosyoloji, etnoloji ve daha birçok bilim dalı ile ortak inceleme ve araştırma yapan bilim dalıdır.

Arkeolojinin asıl amacı, insanlığın kültürel geçmişin ve zaman içerisindeki değişimini ve aradaki ilişkiyi incelemektir. Arkeologlar herhangi bir kazı çalışması yapmadan önce bilimsel araştırmalar yaparak insanların daha önce yaşadıkları yerleri tahmin ederek kazı çalışmalarına başlar. Kazı çalışmaları sonucunda ortaya çıkan her buluntu insanlık tarihinin önemli bir parçasıdır.

Arkeolog Nasıl Olunur?

Arkeolog olmak isteyen kişilerin o alanda eğitim almış olması gerekmektedir. Bunun içinde ilkokul ortaokul ve lise eğitiminin ardından üniversitenin Arkeoloji Bilim Dalı bölümünü okumaları gerekmektedir. 4 yıllık Arkeoloji Bilim Dalı öğrencileri eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra Arkeolog olma hakkı kazanırlar.

Arkeoloji bilim dalı da kendi içerisinde dallara ayrılmaktadır. Bunlar Önasya Arkeoloji, Klasik Arkeoloji, Protistorya Arkeoloji, Mısır Arkeoloji, Tevrat Arkeoloji, Orta çağ Arkeolojidir.

4 yıllık üniversite eğitiminin ardından üniversitelerde akademik kariyerine devam etmek isteyen adaylar 2 yüksek lisans eğitiminin ardından araştırma görevlisi olabilir. Ardından doktora derecesi alabilir, yardımcı doçent, doçent ve profesör adımları ile kariyerine yön verebilir.

Arkeologların çalışma aşanları yaptıkları göreve göre değişiklik göstermektedir. Çalışmalarını araştırmalarla yapan arkeologlar, çoğunlukla zamanlarını okuyup yazmakla geçirirler, kazı çalışmaları için ise yaz aylarını tercih ederler. Arkeoloji müzelerinde görev yapan arkeologlar ise, sessiz ve temiz bir ortamda çalışmalarını yürütürler.

Arkeologlar Neler Yapar?

  • Arkeologlar ilk çağdan itibaren günümüze kadar denizde ya da karada hiç görülmemiş eserleri sergilemek için kazı çalışmaları yapar. Yaptıkları kazı çalışmaları sonucunda elde ettikleri buluntuları arkeoloji müzelerinde sergiler, bunlar üzerinde inceleme yaparak insanlık tarihinin geçmişi üzerinde araştırmalar yapar.
  • Yapılan kazı çalışmaları sonucunda elde ettikleri eserleri temizlemekle sorumludurlar.
  • Yapılan kazı çalışmaları sonucunda elde ettikleri eserlerin bakım-onarım ve restorasyon işlerinden sorumludurlar.
  • Yapılan kazı çalışmalarında elde edilen bir parçanın hangi döneme ait olduğunun belirlenmesi için zahmetli ve uzun süreli bir araştırma yapmak gerekir. Bu nedenle arkeologların diğer bilim insanları ile ortaklaşa hareket etmesi gerekir.
  • Kültür Bakanlığında görev alan arkeologlar kazılarda gözlemci olarak görevlendirilebilir.
  • Arkeologlar çevrelerinde yer alan antik kentlerin ve müzelerde yer alan koleksiyonların denetimini yapmakla sorumludurlar.
  • Buldukları eserlerin kaydını tutup korumakla ve bu buluntuları halka bildirmekle sorumludurlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir