Antropolog

Antropologların çalıştıkları bilim dalı olan antropoloji Yunancada anthropos (insan) ve logia (bilimsel çalışma) kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır. Evrenin oluşunu, canlıların değişimini, davranış şekillerini, çevre ile uyumunu, kültürel etkinlikleri, kavimler arasındaki bağlantılar hakkında inceleme yapan kişilere antropolog denir.

Antropolog insanı insan yapan biyolojik özelliklerin yanı sıra insanın bağlı olduğu yaşamını sürdürdüğü tüm konular hakkında incelemeler yapmaktadır. Antropolog aynı zamanda insan bilimci olarak da adlandırılmaktadır. Antropolog olmak isteyenlerin gerekli eğitimi alması gerekmektedir.

Antropologlar canlıların geçmişteki kalıntılarını inceleyerek geleceği şekillendirmektedir. Örneğin bir hastalık üzerinde araştırma yaparken, hastalığın ilk olarak ne zaman ve neden ortaya çıktığı, nasıl yayıldığı konusunda araştırmalar yapmaktadır.

Antropologlar Müzeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Akademi, TRT, Türk Tarih Kurumu, Araştırma Merkezleri, Kazı Alanları, STK ve daha birçok farklı alanda görev yapabilmektedir.

Üniversitelerde işletme, eğitim, tasarım ve halk sağlığı dersleri verebilmektedir. Aynı zamanda meslek okullarında antropoloji kursları da verebilmektedir. Ayrıca uluslararası çalışmalar, cinsiyet çalışmaları, etnik ve toplumsal gibi disiplinlerarası alanlarda da yer alabilirler.

Antropolog Nasıl Olunur? 

Antropolog olmak isteyenlerin üniversitelerin 4 yıllık Antropoloji bölümünden mezun olması gerekmektedir. Lise ya da dengi okullardan mezun olan öğrencilerin üniversite sınavına girerek sınavın sözel alanından bölüm için yeterli puanı alması gerekmektedir.

Yeterli puana sahip adaylar tercih döneminde üniversitelerin antropoloji bölümünü tercih ederek eğitimine devam eder. 4 yıllık eğitimini başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler antropolog olma unvanına sahip olmaktadır. Antropologların çalışma alanları oldukça geniştir.

Ayrıca üniversite eğitiminin ardından yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlayan öğrenciler akademik kariyerlerine devam edebilir. Antropologların çalışmayı en çok sevdiği alan ise üniversitelerdir. Antropolog olmak isteyen kişilerin fosil, tarih, insan ve yapılarını incelemeyi sevmesi gerekmektedir. Ayrıca araştırmayı seven, meraklı, gözlem ve deney yapabilen, analitik düşünme yeteneğine sahip, iletişimi kuvvetli kişiler olması gerekmektedir.

Antropologların Görevleri

 • İnsanların davranışlarını ve adetlerini gözlemlemek amacı ile çeşitli insan grupları arasında yaşayarak bazı gruplara anket uygulamak
 • Çalışmalarını araştırma konusuna göre toplumsal değerler, toplumsal değişimler, aile yapısı, aile içi ilişkiler, akrabalık sistemleri, kentleşme, din, siyaset gibi konular üzerinde yoğunlaştırmak
 • Gözlemlerinin görsel ya da işitsel olarak kaydını tutmak
 • İnsan ve çevresi hakkında bilgi toplamak
 • Topladığı verileri sınıflandırmak ve aralarında anlamlı ilişkiler kurmaya çalışmak

Antropoloji Alt Dalları Nelerdir?

 • Biyolojik Antropoloji: ekolojik ve evrimsel bir bakış açısı ile geçmişte ve günümüzde canlı özelliği taşıyan primatları inceleyerek bunların davranış, kültür ve biyolojik özelliklerinin insan üzerindeki etkisini araştırmaktadır.
 • Sosyal ve Kültürel Antropoloji: Etnografya yolu ile toplumların iç mantığını anlamaya çalışır.
 • Tıbbi Antropoloji: İnsanların sağlığını ve refahını etkileyen faktörleri daha iyi anlamaya çalışır
 • İş Antropolojisi: İşletmelerin faaliyetlerini ve müşterilerini daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için çalışır.
 • Dil Bilimsel Antropoloji; Dilin doğasını ve insanlar tarafından kullanımını açıklar.
 • Adli Antropoloji: İnsan kalıntılarını tanımlamayı amaçlar.
 • Müze Antropolojisi: Etnografik ve arkeolojik koleksiyonlar hakkında bilgi verir.
 • Görsel Antropoloji: Gündelik hayatı film yapımı ile belgeler.
 • Çevresel Antropoloji: Çevre özelliklerinin, insanın refahı üzerindeki etkisini inceler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir