Anjiyo Hemşiresi Ne İş Yapar?

Kalp ve damar tıkanıklığı şikayeti olan hastaların tedavisini yapan hekime yardımcı olan meslek çalışanlarına anjiyo hemşiresi denir. Diğer poliklinik hemşirelerinden farklı olarak özel bir eğitim aldıkları için ayrıca sıfatlandırılırlar.

Hastaya uygulanacak anjiyo hakkında anjiyo işleminden önce bilgi verir ve hastayı ruhsal olarak anjiyo işlemine hazırlar. Anjiyo hemşiresi, anjiyo öncesi ve sonrasında hastayla bire bir ilgilenir.

Anjiyo Hemşiresi Nasıl Olunur? 

Anjiyo hemşiresi olmak isteyen kişilerin sağlık lisesi mezunu olması ya da üniversitelerin hemşirelik, sağlık memurluğu, sağlık teknikerliği bölümlerinden mezun olması gerekmektedir.

Eğitim süresince Anatomi, Fizyoloji, Histoloji, Patoloji, Biyokimya, Hasta Eğitimi, Geriatrik Bakım, Epidemiyoloji gibi dersler verilmektedir. Eğitimini başarılı bir şekilde tamamlayan kişiler özel ya da devlet hastanelerinde mesleğini icra edebilmektedir.

Anjiyo hemşiresi, ilgili kliniklerde bulunan hastaların tanısının konmasında, tedavi ile muayene sürecinin öncesinde, esnasında ve sonrasında gerekli hemşirelik hizmetini verir.

Anjiyo Hemşiresinin Sahip Olması Gereken Nitelikler Nelerdir?

Anjiyo öncesi ve sonrası hasta takibini yapan anjiyo hemşiresinin sahip olması gereken nitelikleri şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Çalıştığı kurumun kurumsal politikalarına, hedeflerine, kurallarına ve amaçlarına uygun bir şekilde çalışabilmek
 • Hasta ve hasta yakınlarının mahremiyetine hassasiyet göstermek
 • Alanda yeni çalışmaya başlayan hemşire ve öğrencilere destek olmak
 • Düzenlenen hizmet içi eğitimlere katılımcı ya da görevli olarak katılmak

Anjiyo Hemşiresinin Görevleri Nedir?

Anjiyo hemşiresinin anjiyo işlemi öncesi ve sonrasında yerine getirmesi gereken görevleri şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Hastanede kodifikasyon edilen tüm anjiyo işlemlerinde görev almak
 • Operasyon öncesinde hasta kaydını sağlamak
 • Hastayı anjiyo işlemi hakkında bilgilendirmek
 • Hastayı anjiyo uygulamasına hazırlamak ve hasta güvenliğini sağlayarak anjiyo masasına almak
 • İşlem sırasında kullanılacak ilaçların hazırlık ve kontrolünü sağlamak
 • Operasyonda kullanılacak ilaçları hazırlamak ve kontrollerini sağlamak
 • Anjiyoya başlama aşamaları bittikten sonra hastanın monitörize edilmesini sağlamak
 • Anjiyo uygulaması yapılacak olan bölgeyi uygun biçimde boyamak
 • Anjiyo işlemi sonrasında hastaya yapılması gereken işlemleri gerçekleştirmek
 • Anjiyo işlemi sonrasında hastanın güvenli bir şekilde poliklinik servisindeki odasına sevkini gerçekleştirmek
 • Operasyon sonrasında hastaya yapılması gereken işlemleri yapmak
 • Hasta taburcu edilirken işlem sonrası ilgili ilaçları nasıl kullanması gerektiğini anlatmak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir