Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı

Kelime anlamı “hissizlik, duygusuzluk” olan anestezi, hastaların ameliyat sırasında ağrı hissetmemesi ve hatırlamaması için yapılan bir işlemdir. Yaklaşık 150 yıldır ameliyatlarda hastalara anestezi uygulanmaktadır.

Ameliyat sırasında herhangi bir acı ya da duyum hissini yaşanmasını önlemek amacıyla hastaya anestezi uygulayan tıp uzmanına anestezi uzmanı denir. Ameliyat öncesi, hastanın tıbbi geçmişini değerlendirerek ameliyat için en uygun anestezi yöntemine karar verir. Ameliyatın güvenli bir şekilde yapılabilmesi için sadece duyunun ortadan kaldırılması yeterli değildir.

Aynı zamanda ameliyat esnasında solunum, dolaşım gibi yaşamsal işlevlerin de kontrol altına alınması gerekmektedir. Bu noktada anestezi uzmanı her bakımdan koruyucu görevi görmekte ve tüm bu işlemleri yerine getirmektedir. Anestezi işlemi lokal ve genel olarak 2 farklı şekilde uygulanmaktadır.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Nasıl Olunur?

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı olmak isteyen kişilerin ilk olarak üniversitelerin 6 yıllık eğitim veren tıp fakültesi lisans programından mezun olması gerekmektedir. Tıp fakültesi eğitimini başarılı bir şekilde tamamlayan kişilerin anestezi uzmanı olmak için 4 yıllık uzmanlık eğitimi alması gerekmektedir.

Bunun için ise öncelikle Tıpta Uzmanlık Sınavına girerek yeterli puanı alması gerekir. Yeterli puanı alan adaylar uzmanlık eğitimine başlayabilir. Toplam 10 yıllık tıp eğitimini tamamlayan kişiler anestezi uzmanı unvanı almaya hak kazanır.

Anestezi uzmanı eğitimini tamamlamış, alanının teorik ve pratik tüm bilgileri ile donanmış, üst düzey tıp teknolojisini kullanabilen, ameliyat sonrası hasta bakımında yetkin, tekrar yaşama döndürme becerisini etkin bir şekilde yapabilen, bu bilgi ve becerisi ile hastanın ameliyat sürecini güvenli geçirmesini, sağlığına kavuşmasına olanak sağlayan kişidir.

Anestezi Uzmanının Sorumlulukları Nelerdir?

Hastanın ameliyat esnasında herhangi bir ağrı hissetmemesi ve ameliyatını güvenli bir şekilde geçirebilmesi için hastaya anestezi uygulayan anestezi uzmanının genel görevleri şu şekildedir;

 • Hastanın tıbbi öyküsü hakkında bilgi almak
 • Cerrahi ve diğer tıbbi prosedürler esnasında oluşabilecek riskleri belirlemek amacıyla tanı testleri uygulamak
 • Hastanın genel fiziksel durumunu değerlendirmek amacıyla hastayı incelemek
 • Anestezi uygulanan hastalarda hava ve damar yolunun açıklığı ve devamlılığını sağlamak
 • Cerrahi işlem süresince anestezi miktarı ve hasta durumunu kontrol etmek
 • Uygulanacak cerrahi girişim için hastaya uygun pozisyon verilmesine yardımcı olmak
 • Diğer tıp uzmanları ile görüşerek hastayı ağrıya karşı duyarsızlaştırmak için anestezi ya da sedasyon tipini belirlemek
 • Anestezi öncesinde, sırasında ve sonrasında hasta durumunu takip etmek, oluşabilecek yan etkiler ya da komplikasyonlara karşı önlem almak
 • Gelişmiş yaşam destek tekniklerini uygulamak
 • Hastaların polikliniği takiben sağlık durumunun eve gönderilebilmesine uygun olduğuna  ya da stabilize olduklarına karar vermek
 • Ameliyat bitiminde anesteziyi sonlandırmak ve yoğun bakım odasına hastanın transfer edilmesini sağlamak
 • Uyandırılan ve servise çıkarılan hastaları, kardiyovasküler, solunum, bilinç durumu ve anesteziye bağlı muhtemel komplikasyonlar yönünden değerlendirmek
 • Hastaya ve hasta yakınlarına anestezi seçenekleri, riskleri ve olası komplikasyonları hakkında bilgi vermek
 • Hemşire, tıbbi teknisyen ve diğer sağlık hizmeti sağlayıcılarının koordinasyonunu gerçekleştirmek
 • Ağrı kliniklerinde altı aydan daha fazla süren kronik ağrıların teşhis ve tedavisini yapmak
 • Durumu kritik, bitkisel hayatta ya da yaralı durumda olan hastaların yoğun bakım ünitesinde takip ve tedavilerini yapmak
 • Hastaların kalp ve solunum fonksiyonlarını değerlendirerek tüm solunum tedavisi yöntemlerini uygulamak
 • Gerekli durumlarda kalp ve solunum durmalarına müdahale ederek solunum tüpü takmak
 • Tıbbi konular hakkındaki bilgisini geliştirmek için araştırmalar yapmak

Anestezi Uzmanının Sahip Olması Gereken Nitelikler Nelerdir?

Hastayı ameliyata hazırlayan ve hastaya uygun anesteziyi uygulayan, hastanın cerrahi işlem süresi boyunca, nabız, nefes ve tansiyon gibi hayati fonksiyonlarını takip eden, ameliyat sırasında ve sonrasında herhangi bir sorun olması durumunda müdahalede bulunan anestezi uzmanının sahip olması gereken nitelikler şunlardır;

 • Yüksek konsantrasyon sahibi ve iyi bir gözlemci olmak
 • Yoğun stres altında çalışabilmek
 • Mükemmel el-göz koordinasyonuna sahip olmak
 • Problem çözme ve etkili karar verme becerisine sahip olmak
 • Uzun süre ayakta durabilecek fiziki yeterliliğe sahip olmak

Anestezist Becerileri ve Yeterlilikleri

Tüm doktorlar gibi anestezistler de yüksek zeka ve güçlü teknik beceriler göstermelidir. Anestezistlerin sahip olması gereken en önemli becerilerden bazıları şunlardır:

Eleştirel Düşünme

Anestezistler, yaşları ve tıbbi öykülerine bağlı olarak hasta için en iyi ilaç türünü analiz edebilmelidir. Ek olarak, belirli prosedürler genellikle spesifik anestezikler veya anestezik tipte varyasyonlar gerektirir.

Detaylara Dikkat

Hastanın tıbbi geçmişindeki en küçük ayrıntı, hastanın belirli ilaç türlerinden kaçınması gerektiği konusunda önemli uyarı işaretlerini gösterebilir. Anestezistler, büyük bir tıbbi prosedür öncesinde, sırasında ve sonrasında ilaca karşı erken advers reaksiyon belirtilerini tespit edebilmelidir.

İzleme

Bir tıp uzmanı olarak, anestezi sırasında hayati belirtilerdeki ve hastanın durumundaki değişiklikleri izlemekle sorumlu olacaksınız.

Problem Çözme

Hastanızla plana göre bir şey gitmezse, ortaya çıkması gereken herhangi bir krizle baş etmeye hazır olmalısınız. Anestezinin prosedür sırasında hastada beklenmedik reaksiyonlara neden olması nadir değildir, bu nedenle anestezist tarafından müdahale edilmesi gerekir.

Sözlü İletişim

Hem doktorlarla hem de hastalarla net ve özlü iletişim kurmanız gerekecektir. En önemlisi, genellikle belirli ilaçlarla ilişkili riskler olduğu için, hastanın (ve ailesinin) bu riskleri tam olarak anladığından emin olmak size bağlıdır.

İş Görünümü

Tıp alanındaki gelişmeler artmaya devam ettikçe, nitelikli anestezistlere olan talep güçlüdür ve güçlenmesi beklenmektedir. Tüm tıp camiasında en çok talep gören işler arasındadır.

İstatistiklere dünya genelinde göre, anestezist iş sayısının 2026’ya kadar %15 artması bekleniyor. Daha geniş hekim ve cerrah kategorisinde anestezi uzmanları iş gücünün sadece %5’ini temsil ediyor.

Çalışma ortamı

Anesteziyolojide çalışanlar tipik olarak doktorlar ve cerrahlar ile aynı koşullar altında çalışırlar. Bununla birlikte, diğer doktorlardan önemli bir fark, anestezistlerin prosedür gününe kadar nadiren hastalarıyla buluşmasıdır. Tipik olarak, siparişlerini işlemden önce, hastanın tıbbi kayıtları ve öyküsü ile birlikte alacaklardır.

Çalışma programı

Tüm doktorlarda olduğu gibi, programınız oldukça düzensiz olabilir. Standart bir doktor veya cerrah gibi uzun saatler boyunca çalışamayacaksınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir