Anatomi Öğretmeni Nasıl Olunur?

Anatomi kemikler, kıkırdaklar, kaslar, bağlar, eklemler, solunum sistemi, dolaşım sistemi, endokrin sistem gibi özellikleri inceler. Vücut şeklini, organları ve organlar arası yapısal ilişkileri inceleyen anatomi bilim dalı konularını müfredat doğrultusunda öğrencilere aktaran kişilere anatomi öğretmeni denir.

Anatominin alt dalları arasında makroskobik anatomi, mikroskobik anatomi, sitoloji, gelişimsel anatomi, patolojik anatomi bulunmaktadır. Anatomi temel tıp bilimlerinden biridir. Anatomi öğretmeni, insan vücudundaki Organların yapısını, büyüklüğünü, biçimini ve birbirleriyle olan ilişkilerini inceler ve ilgili bilgileri öğrencilerine aktarır.

Bunun dışında tüm vücut dokularının birbirleri ile ilişkilerinin belirlenmesi konusunda eğitim verir. Bu yüzden tıp konusunda ciddi derecede bilgi sahibi olması gerekir.

Anatomi Öğretmeni Nasıl Olunur?

Anatomi öğretmeni olmak isteyen kişilerin üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olması gerekir. Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren biyoloji lisans bölümünden mezun olmak anatomi öğretmeni olmak için yeterlidir.

Sağlık meslek liselerinde veya sporla ilgili mesleklerde iş bulma imkanı bulunmaktadır. İleri derecede hayvan, insan yapısını bilmek, araştıran organların işleyişi hakkında bilgi sahibi olmak  meslek için önemli bir etkendir.

Anatomi öğretmeni olmak için gereken eğitimler, dolaşım sistemi, hareket sistemi, solunum sistemi, sindirim sistemi, fiksasyon tekniği, topografik anatomi, disseksiyon tekniği gibi teknikleri ve sistemleridir.

Anatomi Öğretmeninin Görevleri Nedir?

İnsan vücudunda sürekli işleyen, çalışan bu sistemler ve organları birbirleriyle ilişkisini anlatan anatomi öğretmenlerinin görevleri şunlardır;

  • Belirlenen müfredat doğrultusunda anatomi konularını anlatmak
  • Öğrencileri doku, organ, dolaşım sistemleri hakkında bilgi vermek aynı zamanda araştırmaya teşvik etmek
  • Öğrencilerin derse katılımını sağlamak amacıyla yeni öğrenme metotları geliştirmek
  • Öğrencilerin konulara eleştirisel biçimde yaklaşmasını sağlamak
  • Sınıf içinde münazara ortamı yaratarak öğrencilerin eleştirel düşünce yapısına sahip olmalarını sağlamak
  • Çeşitli araştırma konuları vererek öğrencileri araştırmaya teşvik etmek
  • Yazılı ve sözlü sınavlar yaparak başarı durumlarını değerlendirmek ve bunların sonuçlarını değerlendirmeleri için okul yönetimine sunmak
  • Laboratuvar araştırmaları için pratik ve uygulanabilir eğitim imkânları sunmak
  • Sözlü derslerin yanı sıra uygulamalı dersler ile pekiştirmek
  • Alanı ile ilgili yenilikleri yakından takip etmek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir