Anaokulu Müdürü Ne İş Yapar?

Anaokulu müdürü, okul personelleriyle birlikte okuldaki eğitimin düzenli, başarılı olması için tüm faaliyetleri düzenleyen personeldir. Eğitim sürecini takip ederek çocukların daha kaliteli, eğitim almasını sağlar.

Personellerle sürekli iletişim içerisinde olarak sorunların çözümüne yardımcı olur. Çalıştığı işletme ya da kurumun prensiplerine uygun şekilde düzenli, Okuldaki düzeni devam ettirmek için çalışmalar yapan ve okul içi eğitim sürecinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Anaokulu müdürü, çalışacağı kurum ya da işletmenin çalışma prensiplerine uyumlu olarak tüm ekipmanları doğru bir şekilde kullanıp, eğitim sürecinin planlamasını yapar, okul için gerekli planlamaları çalışanlarla birlikte düzenler, kurumun ihtiyaçlarının giderilmesinde gerekli çalışmaları yürütür.

Öğretim personelleriyle birlikte yıllık veya dönemlik olarak verilen müfredat doğrultusunda faaliyetler gösterir. Anaokulu müdürü izleme, denetim ve değerlendirme yapar. Bakanlıkları ve milli eğitim müdürlüklerinin verdiği görevleri tam anlamıyla uygulamalı yerine getirmelidir.

Anaokulu Müdürü Nasıl Olunur?

Anaokulu müdürü olabilmek için üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren okul öncesi öğretmenliği, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, çocuk gelişimi bölümlerinin birinden mezun olmak gerekir.

Lise ya da dengi okullardan mezun olan öğrencilerin üniversite sınavına girmesi sınavdan ilgili bölüm için yeterli puana sahip olması gerekir. Yeterli puana sahip adaylar üniversitelerin ilgili bölümlerine yerleştirilir. Eğitimini başarılı bir şekilde tamamlayan kişilerin müdür olabilmesi için belirli şartları yerine getirmesi gerekir.

Anaokulu müdürü olabilmek için üniversite eğitiminin ardından belirtilen bir süre doğrultusunda öğretmenlik görevini yapmaları gerekmektedir. Yöneticilik vasfı ve planlamaları doğru zamanlı yapabilen kişiler anaokulu müdürü görevini daha rahat alabilmektedirler. Görev sürecinde bu gibi etkenler değerlendirilmektedir.

Anaokulu Müdürünün Görevleri Nelerdir?

Kurumun, işletmenin ihtiyaç ve gereksinimlerini tamamlamak amacı ile görev yapan anaokulu müdürünün genel görevlerini şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Eğitim öğretim planlamasını yardımcı personellerle dönem başlamadan hazırlayıp işleme koymak
 • Okuldaki eğitim ve öğretim faaliyetlerinin tümünü ekibiyle birlikte eğitim yılı başlamadan önce planlamak
 • Eğitimde kalite ve artışı sağlamak için araştırmalarda bulunmak
 • Yapılan planlamalar sonucu öğretmenlerin çalışmalarını denetlemek, imzalamak ve öğretmenlere rehberlik etmek
 • Okul için gerekli malzeme ve teçhizatın eksiksiz bir şekilde temin edilmesini sağlamak ve bunların kontrolünü yapmak
 • Yıllık programlarla birlikte günlük programların da düzenli bir plan dahilinde yapılamasını sağlamak
 • Okul içindeki disiplini sağlamak ve devam ettirmek
 • Aylık yemek listesinin çocukların gelişim özellikleri, ihtiyaçları ve çevre şartları doğrultusunda hazırlanmasında müdür yardımcısı ve öğretmenlerle işbirliği yapmak
 • Özel eğitim gerektiren çocukların eğitimi için gerekli önlemleri almak
 • Öğrencilerin sağlığı için gereken koşulları sağlamak
 • Çocukların periyodik olarak sağlık kontrollerinin yapılmasını sağlamak
 • Eğitim için gerekli olan materyallerin sağlanması, kullanılması ve korunması için gerekli önlemleri almak
 • Kurumun temizlik ve düzeni ile öğretmen ve diğer personelin sağlık, temizlik ve beslenme işleriyle ilgili çalışmalarını izlemek
 • Okulun yıllık bütçesini hazırlamak, ödeneklerin zamanında ve yöntemine uygun kullanılmasına ilişkin işlemleri izlemek, bütçenin ilgili makamlara gönderilmesini izlemek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir