Ahşap Ustası Ne İş Yapar?

İş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde ahşap üretimi yapılan merkezde ki faaliyetin her aşamasından sorumlu olan kişilere ahşap ustası denir.

Oturma, dinlenme, yemek yeme, yatma, depolama, çalışma ve sergileme amaçlı olarak iç ve dış mekânlarda kullanılan her türlü ahşap mobilyanın bilgisayar teknolojilerini de kullanarak teknik çizimlerini yapar. Ürünlerin tasarımından başlayıp kullanım şekline kadar olan her aşamasında aktif rol alır. 

Ahşap ustaları, ahşap malzemeye şekil ve işlev kazandırarak çok geniş bir kullanım alanında eşyalar veya ara malzemeler ortaya çıkarırlar. Ahşap malzemeye şekil ve kullanım kolaylığı sağlayarak kullanım alanında eşyalar ve ara malzemeler ortaya çıkarırlar.

Kalıp ve şablonlarını hazırlar, üretimini ve onarımını işlemlerini emniyet kurallarına uyarak doğru, zamanında ve istenilen kalitede yapar. Pek çok endüstriyel ürünün ya doğrudan ham maddesi ya da ara maddeleri arasında yer alan ahşap ve ahşap ürünlerinin işlenmesini gerçekleştirir.

Ahşap Ustası Nasıl Olunur?

Ahşap ustası olmak için resmi eğitim mecburiyeti bulunmamaktadır. Usta çırak ilişkisi içerisinde kendisini yetiştirmiş olan adaylar mesleği icra edebilir. Endüstri meslek liselerinin Ağaç İşleri bölümünden mezun olanlar ise bu alanda daha fazla iş imkanlarına sahiptir.

Ahşap ustası olabilmek için bireylerin estetik duyusunun gelişmiş olması gibi bazı özellikler taşıması gerekir. Ayrıca bakanlığın ve bazı belediyelerin açmış olduğu ahşap oymacılığı, ahşap teknolojisi gibi kurslara katılıp bitirenler bu alanda çalışabilirler. Ahşap ustası olmak isteyen kişilerin sahip olması gereken özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz;

 • İyi bir görsel hafızaya sahip olmak
 • Mesleki ilerlemeye açık ve takım çalışmasına yatkın olmak
 • Ahşap ürünler imal ederken kullanılacak makineler hakkında bilgi sahibi olmak
 • El becerileri gelişmiş olmak

Ahşap Ustasının Görevleri Nelerdir?

İç ve dış mekân mobilyalarının yanı sıra kâğıt gibi pek çok endüstriyel ürünün üretiminde görev alan ahşap ustalarının görevlerini şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Teknik çizimleri gerçekleştirmek
 • Ürünlerin kalite kontrolünü ve emniyet kontrollerini yapmak
 • Ahşap mobilya imalatı için hazırlık yapmak
 • Projelendirilmiş ürünün üretim hazırlıklarını yapmak
 • Kalıp ve şablon hazırlayarak üretim süreçlerini kontrol etmek
 • Üretim sürecini yönetmek
 • Onarım ve bakım süreçlerini yönetmek
 • Kalite kontrolünü ve emniyet kurallarına uygunluk denetimini yapmak
 • İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak
 • Ahşap mobilya imalatında kullanılacak malzeme, makine ve aletleri hazırlamak
 • Dekoratif /geometrik görünümlü kaplama hazırlamak
 • Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir