Ağ Geliştirme Müdürü

Kurum ve kuruluşlarda görev yapan ağ geliştirme müdürü, kurumların teknolojik işleri ile ilgilenmektedirler. Ağ Geliştirme müdürünün en önemli görevi kurumun ağ alt yapısını hazırlamaktır. Ağ ve güvenlik sistemlerini kurulması, bu sistemlerin yönetim ve takibinden sorumludur.

Günümüzde gelişen bilişim teknolojilerinin sayesinde kurum ve kuruluşların ihtiyacı olan ağ yapısı sayesinde mesleğe olan ihtiyaçta artmaktadır. Kurumların ağ ve internet güvenlik işlerinin kontrolünü sağlayan Ağ Geliştirme Müdürü, görev yaptıkları kurumun alt yapısını hazırlar ve bu departmanda çalışan personeli organize eder.

Her firmada, kurum ya da kuruluşta ağ geliştirme müdürü ve ağ geliştirme personelleri bulunmaktadır. Kurum içerisinde oluşacak ağ trafiğinin denetlenmesi ve oluşturulması da ağ geliştirme müdürünün sorumluluğundadır.

Kimler Ağ Geliştirme Müdürü Olabilir?

Ağ Geliştirme Müdürü olmak isteyen kişilerin üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişi Sistemleri Mühendisliği gibi bölümlerinden mezun olması gerekmektedir.

Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan kuruluşların vermiş olduğu Sistem ve Network Uzmanlığı sertifikasına sahip kişiler de ağ geliştirme müdürü olabilir. Ağ geliştirme müdürünün ağ ve internet alanı konusunda bilgi ve deneyim sahibi olması gerekmektedir. Müdür oldukları için yeterli donanıma sahip olmaları şarttır.

Ağ geliştirme personellerinin kontrolü ve denetimi de ağ geliştirme müdürlerine aittir. Ağ geliştirme müdürünün ekip yönetimi ve denetim gibi konularında da donanımlı, yetenekli ve tecrübeli olmaları gerekmektedir.

Ağ Geliştirme Müdürünün Görevleri Nedir?

Çalıştığı firma, kurum veya kuruluşun ağ altyapısını hazırlayan ağ geliştirme müdürünün görevlerini şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Ağın içinde görev alan aktif ve pasif cihazları belirlemek
  • Ağ altyapısının sorunsuz bir şekilde kullanılması için gerekli olan hazırlığı ve iyileştirmeleri yapmak
  • Ağ geliştirme ekibinin tasarımlarını ve entegrasyonlarını takip etmek
  • Oluşturulan merkezi ağ sisteminin sıkıntısız bir şekilde kullanılabilmesini sağlamak
  • Kurum içi internet kullanımı trafiğinin, bu trafiğin oluşturduğu hataların, internet kullanımında aktif olan cihazların performansını analiz etmek
  • Bu analizlerin aksaklıklarını ve problemli unsurlarını düzeltmek için alternatif fikirler sunmak
  • İnternet ve ağ sistemlerinin altyapılarında oluşan arızaları, aksaklıkları yerinde ve zamanında kontrol edilip, düzeltilmesini sağlamak
  • Çalıştığı kurum ya da kuruluşun, yeni açılan birimlerine internet ve ağ sistemlerinin kurulumunu organize etmek
  • Oluşturduğu ağ altyapısında kullanılan IP adreslerinin kontrollerini ve organizasyon işlemlerini yürütmek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir