Acil Yardım ve Afet Yöneticisi

Acil durumlarda, afetler, felaketler ve bir ok daha fazla acil duruma müdahale eden kişilere acil yardım ve afet yöneticisi denir. Acil durum yönetmenlerinin en büyük yükümlülüğü felaket sırasında halkın güvenliğini sağlamaktır.

Bağımsız karar verebilen ve arama kurtarma çalışmalarını organize eden acil yardım ve afet yöneticisi, afet ve kriz yönetimi becerisine sahiptir ve görev aldığı birimi sevk ve idare etmektedir. Güvenlik açısından büyük önem arz eden bir göreve sahiptirler. Muhtelif risklere karşı milletin güvenliğini sağlamaktır.

Afet ya da acil durumlarda soğukkanlı bir şekilde insanları örgütleyebilecek ve mümkün olduğu kadar çok ferdin güvenliğini sağlayarak güvenli bir bölgeye getirmelidir. Zelzele sonrası binalar çökmeye devam edebileceğinden dolayı insanları yüksek yapılardan uzak yerlere götürerek can güvenliklerini sağlamaya yardımcı olur. Ayrıca acil durumdaki kişilerin besin ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması durumunda da önemli bir role sahiptir.

Acil Yardım ve Afet Yöneticisi Nasıl Olunur?

Acil yardım ve afet yöneticisi olmak isteyen kişilerin üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümünden mezun olmaları gerekmektedir. Eğitimini başarılı bir şekilde tamamlayan kişiler acil yardım ve afet yöneticisi unvanına sahip olmaktadır.

Çalışma ortamı afet ve kriz yaşanan her yerdir. Herhangi bir afet ve kriz durumunda hafta sonu, gece-gündüz ayrımı olmadan çalışmak zorundadırlar. Çalıştıkları meslekte kaza riskine karşı, özel giysi, eldiven ve dezenfektan kullanmaları gerekmektedir. İstihdam alanları oldukça geniştir. Çalışma alanlarını şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Başkanlığın gerekli gördüğü durumda kuracağı belirtilen çalışma gruplarında
 • Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüklerinde
 • İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde
 • Belediyeler başta olmak üzere kamu teşkilatlarında ilgili merkezlerde
 • 112 ambulans merkezlerinde, itfaiyelerde vb. alanlarda
 • Özel sektör ve sivil toplum örgütlerinde
 • Öğretim görevlisi ve bilim insanı olarak üniversitelerin ilgili bölümlerinde
 • Afet konusunda halka eğitim veren kuruluşlarda

Acil Yardım ve Afet Yöneticisinin Görevleri Nelerdir?

Afetler, felaketler gibi birçok acil duruma müdahale eden acil yardım ve afet yöneticisinin görevlerini şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Afet öncesi eğitim, bilinçlendirme, proje geliştirme gibi önlemler almak
 • Acil durumlara ilişkin prosedürleri ve yönetmelikleri takip etmek
 • Yönetmelikte yer alan değişikliklere uyum sağlanması konusunda gerekli işlemleri yapmak
 • Radyolojik koruma ve bulaşıcı hastalıkların tespit edilmesi konusunda personelin ve halkın eğitilmesine yardımcı olmak
 • Arama kurtarma çalışmalarını organize etmek
 • Çözüm yollarına ilişkin stratejiler geliştirmek
 • Afet ve acil durumların ardından hasar tespit raporu hazırlamak
 • Daha önce yaşanmış ve yaşanması muhtemel afet ve acil durumların sonuçlarını analiz etmek
 • Afet olması durumunda koordinasyon başta olmak üzere her türlü kayıp azaltıcı faaliyeti yapmak ve yönetmek
 • Acil durum ve afet olaylarının olasılığını tahmin ederek, gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak
 • Acil durumlarda ve afetlerde sığınakların açılmasını, halkın ihtiyaçlarının giderilmesini, kriz ve afet yönetimi faaliyetlerini koordine etmek
 • Yaşam kurtarıcı ve sakat kalmayı önleyici tıbbi müdahaleyi yapmak
 • Afet anında hasta ve yaralılara hastane öncesi dönemde acil yardım tekniklerini uygulamak
 • Deprem, çığ, sel, heyelan gibi afetler konusunda görevli mevcut elemanlara eğitim vermek

Acil Durum Yönetmeninin Sahip Olması Gereken Nitelikler Nelerdir?

Acil yardım ve afet yöneticisinin sahip olması gereken nitelikleri şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Soğukkanlı ve sabırlı olmak
 • Acil ve anlık gelişen olaylar karşısında doğru kararlar verebilme becerisine sahip olmak
 • Karmaşık problemlere alternatif çözüm yolları bulabilmek
 • Stres altında çalışabilmek ve risk alabilmek
 • Dikkatli, titiz ve düzenli olmak
 • Yüksek sorumluluk duygusuna sahip olmak
 • Yönergeleri doğru ve dikkat şekilde izleyebilmek
 • Etkili iletişim kurma becerisine sahip olmak
 • Pratik ve hareketli çalışma temposuna uyum sağlayabilmek
 • Ekip çalışmasına yatkın olmak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir