A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Tehlike sınıfında yer alan iş yerlerinin iş güvenliği departmanında görev yapan iş güvenliği uzmanına A sınıfı iş güvenliği uzmanı denir. A sınıfı iş güvenlik uzmanlığı belgesine sahiptirler. İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili çalışmalar yürütürler.

Donanım sahibi mühendislik, mimarlık, teknik öğretmenler ve fen-edebiyat fakültelerinin fizik veya kimya bölümlerinden mezun olan kişiler İş Güvenliği Uzmanı eğitimi alarak iş güvenliği uzmanı olmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı, iş yeri dahilinde kimyasal, fiziksel ya da biyolojik faktörlerden kaynaklanan hastalık ve yaralanmaları önlemek ya da ortadan kaldırmak amacıyla prosedürler geliştirmekle sorumludur.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlık Eğitimi

İş sağlığı güvenliği uzmanı olmak isteyen kişilerin üniversitelerin 2 yıllık İş Sağlığı ve Güvenliği ön lisans programlarından ya da üniversitelerin 4 yıllık mühendislik, mimarlık fakültelerinden, fizik, kimya bölümlerinden mezun olması gerekir.

Bununla birlikte A, B ve C olarak sınıflandırılan iş güvenliği uzmanlığı sertifikalarına başvurmak için bir takım kriterler bulunmaktadır.  A sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı belgesi alabilecek kişiler;

 • En az dört yıl B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle görev yapan kişiler
 • Mühendislik ve mimarlık fakültesi mezunu olmak
 • A sınıfı ile ilgili eğitimleri alarak sınavda başarılı olmak
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ya da İş Güvenliği programında doktora, en az 10 yıl müfettiş yardımcılığı, uzman yardımcılığı yapmış olan teknik elemanlar

İş güvenliği uzmanı eğitimi 180 saat uygulamalı, 40 saat teorik eğitim süresinden oluşmaktadır.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanının Görevleri Nelerdir?

İş yerlerinin güvenliği ve işçilerin sağlığından sorumlu iş sağlığı güvenliği uzmanlarının genel görevleri şu şekildedir;

 • Bir çalışma ortamında hayati tehlike oluşturabilecek unsurları belirlemek
 • İş yeri ortamlarını, ekipmanlarını ya da uygulamalarını inceleyerek güvenlik standartlarına ve yasal düzenlemelere uygunluğu sağlamak
 • Hayati tehlike arz eden unsurları güvenli bir şekilde ve zamanında ortadan kaldırmak
 • Yaptığı incele ve araştırmalar sonucunda çalışanları bilgilendirmek
 • Görevine uygun olarak işverenin bilgisi doğrultusunda kurum ve kuruluşlarla iş yerlerinin düzenlenmesini sağlamak
 • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereğince işyerinde yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlayarak uygulamalarını kontrol etmek
 • İş güvenliği için çalışanlara rehberlik etmek ve uygun çalışma ortamları hazırlamak
 • Risk değerlendirmesi yaparak çalışma ortamını düzenlemek
 • Çalışma ortamının gözetimini yapmak
 • İş yerinde oluşabilecek kaza, yangın gibi olumsuz durumların önlenmesi için gerekli çalışmalar yapmak, bu konuda önerilerde bulunmak
 • Şirket çalışanlarının güvende olması adına eğitim ve bilgilendirme yapmak
 • Çalışma prosedürleri hazırlamak
 • İş kazası ya da hastalıklarla ilgili olarak şirket birimleri ile iş birliği içerisinde bulunmak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir